PUBLICATIES

De artikelen en rapporten die binnen de verschillende onderzoekslijnen van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, periode 2012-2015, al zijn gerealiseerd of momenteel in publicatie zijn, zijn (*):

Onderzoeksdomeinen:

Antidiscriminatierecht – HandicapGenderLGBTTransversaal

_____

Antidiscriminatierecht

Artikelen

   • Sottiaux, S., & Vrielink, J. (2012). Verschillende gelijkheden? Recente Europese en nationale rechtspraak over discriminatie. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, (70), 23-67.
    [Abstract]
   • Vrielink, J. (2012). L’égalité pour l’égalité? De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) en haar rechters. Recht, Religie en Samenleving, (2), 33-65.
    [Abstract]
   • Vrielink, J. (2013). Het bedekte gelaat van de Belgische Grondwet. Het Belgisch Grondwettelijk Hof en het ‘boerkaverbod’. NJCM Bulletin: Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, (2), 251-267
    [Abstract]
   • Vrielink, J. (2012). Judging the past Discrimination law, hate speech legislation and the colonial imagination. International Journal of Discrimination and the Law12(2), 99-108.
    [Abstract & PDF]
   • Vrielink, J. (2012). ‘Kuifje in Afrika’ en de Antiracismewet. Nieuw Juridisch Weekblad, (267), 530-534.
    [Abstract]
   • Brems, E., Vrielink, J., & Ouald Chaib, S. (2013). Uncovering French and Belgian face covering bans. Journal of Law, Religion & State2, 69-99.
    [Abstract & PDF]
   • Vrielink, J. (2013). Religie tussen definitie en divinatie. Over de Rokerskerk, Satanistische Zusters en Onzichtbare Roze Eenhoorns. Nieuw Juridisch Weekblad, (278), 190-198.
    [Abstract]
   • Vrielink, J. (2013). De Grondwet aan het gezicht onttrokken. Het Grondwettelijk Hof en het ‘boerkaverbod. Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, (4), 250-260.
    [Abstract]
   • Vrielink, J., & Sottiaux, S. (2013). Federalism, Equality Bodies and NHRI’s. A Critical Analysis Of the Belgian Debate On Equality Bodies and NHRI’s. status: published.
   • Vrielink, J., Dieudonné: enkele quenellepunten, Mediaforum 2014, nr. 2, 21Vrielink, J., Godslastering. Van de (nimmer vallende) regen in de (doorwekende)drup? Nederlands Juristenblad, 24-01-2014 – Afl. 3 – Focus 139, pp 185-188
    [Abstract]
   • Sottiaux, S. en Vrielink, J., “Activism at the Admissibility Stage: A Threat to the Subsidiary Role of the ECtHR?”, in Alen, A., Joosen, V., Leysen, R. en Verrijdt, W. (eds.), Liber Amicorum Marc Bossuyt  ­‐ Liberae Cogitationes, Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2013, 659-­‐675
   • Sottiaux, S. en Vrielink, J., “Verschillende gelijkheden? Recente Europese en nationale rechtspraak over discriminatie”, Publiekrecht. Themis Cahier 2011-­‐ 12, nr. 70, 25-­‐71
   • Roets, J., “EHRM (Grote Kamer), Orsus t. Kroatië, 16 maart 2010”, Rechtskundig Weekblad 2012-­‐2013 (afl. 3), 116-­‐e.v.
   • Vrielink, J., “Internet: spreken is zilver, schrijven is goud? (Druk)persmisdrijf (art. 150 GW), de audiovisuele media en de zaak Belkacem”, Tijdschrift voor Strafrecht 2014, nr. 2, 143-­‐149
   • Vrielink, J., “Antiseksismewet invoeren is ongrondwettig en onzinnig”, De Juristenkrant 2012, nr. 251, 14-­‐15
   • Vrielink, J., “Tomorrowland en Belgenland”, De Juristenkrant 2012, nr. 244, 16
   • Vrielink, J., “Monster van Loch Seks”, De Standaard, 16 juli 2013
   • D’Espallier, A. en Vrielink, J., “Assistentiehond mag mee op restaurant”, De Juristenkrant 2013, nr. 270
   • Vrielink, J., “Beging Belkacem toch een persmisdrijf?”, De Juristenkrant 2013, nr. 278, 10
   • Torfs, R. en Vrielink, J., “Iedereen seksist. Seksismewet vaag en overbodig”, De Standaard, 14 maart 2014
   • Torfs, R. en Vrielink, J., “Belgium Bans Sexism: The Return of the Index Librorum Prohibitorum“, Washington Post (legal blog), 21 maart 2014
   • Vrielink, J., Brems, E. en Ouald Chaib, S., “Il divieto del ‘burqa’ nel sistema giuridico belga”, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 2012, nr. 1, 161-­‐ 191
   • Vrielink, J., “Silence is Golden. Charting the Intersections of Speech and Direct Discrimination Under EU Discrimination Law with a Special Focus on Racial and Religious Discrimination in Recruitment”, in Alidadi, K., Foblets, M.-­‐C. en Vrielink, J. (eds.), A Test of Faith? Religious Diversity and Accommodation in the European Workplace, Aldershot, Ashgate, 2012, 121-­‐ 150
   • Brems, E., Vrielink, J., en Ouald Chaib, S., “Uncovering French and Belgian Face Covering Bans”, Journal of Law, Religion and State 2013, vol. 2, nr. 1, 69-­‐ 99
   • Vrielink, J., “Handschudweigeraar kan het schudden”, De Juristenkrant 2012, nr. 250, 16
   • Vrielink, J., “Gentse rechtbank gelooft niet in Rokerskerk”, De Juristenkrant 2012, nr. 258, 1-­‐2
   • Vrielink, J., “Defining and Divining Religion”, Strasbourg Observers 2012, 22 november 2012
   • Flo, J. en Vrielink, J., “Belgisch Grondwettelijk Hof acht ‘boerkaverbod’grondwettig”, NJBlog 2012, 18 december 2012
   • Flo, J. en Vrielink, J., “Het boerkaverbod: grondwettelijke grenzen worden Schengenzone”, De Juristenkrant 2013, nr. 260, 15
   • Flo, J. en Vrielink, J., “The Constitutionality of the Belgian Burqa Ban”, openDemocracy.net, 14 januari 2013
   • Vrielink, J., “‘Islamophobia’ and the law: Belgian hate speech legislation, symbolic speech and the wilful destruction of the Koran”, International Journal of Discrimination and the Law 2014, vol. 14, nr. 1, 54-­‐65
   • Vrielink, J., “Kuifje in het land van Justitie”, De Juristenkrant 2012, nr. 248, 4-­‐5

   • Vrielink, J., “Effort to ban Tintin comic book fails in Belgium”, The Guardian, 14 mei 2012
   • Vrielink, J., “Beging Belkacem toch een persmisdrijf?”, De Juristenkrant 2013, nr. 278, 10
   • Vrielink, J., “Foute berichtgeving is geen ‘aanzetten tot racisme'”, De Juristenkrant 2013, nr. 274, 8
   • Vrielink, J., “In de ban van de Koran”, NJBlog, 23 april 2013
   • Vrielink, J., “Racist Hate Speech” Conviction in Belgium for Tearing up Koran”, The Volokh Conspiracy, 25 april 2013
   • Vrielink, J., “Islamofobie en recht: een beangstigende combinatie”, De Juristenkrant 2013, nr. 268, 3
   • Vrielink, J., “Dieudonné, of de rechtsstaat in de quenelle”, De Juristenkrant 2014, nr. 283, 10

Rapporten

   • Neuvonen, P. en Vrielink, J., Toegankelijkheidsregelgeving. Een overzichtsanalyse van regelgeving inzake fysieke toegankelijkheid van gebouwen en woningen in Engeland, Finland, Nederland en de Verenigde Staten, Leuven, 1 mei 2014

Boek

     • Vrielink, J. (2012). De ‘institutionalisering’van gelijkheid en mensenrechten. Gelijkheidsorganen en mensenrechteninstellingen in Vlaanderen en België. Intersentia.
      [Abstract]
_____

Handicap

Artikelen

       • Cuypers, D & van Damme, S. (2014).  Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Bron van inspiratie voor het Unierecht en het Belgisch sociaal recht? Tijdschrift voor Sociaal Recht, (1), 55-87.
        [Abstract]
       • van Damme, Sébastien (2014).  Interfederaal Gelijkekansencentrum en Federaal Migratiecentrum vervangen CGKR. De juristienkrant, 17 december 20144
        [Abstract]
       • van Damme, S. (2014). Hof van Justitie – 18 maart 2014 (twee arresten) Europees recht . Rechtskundig weekblad 2014-15 nr.20, 17 januari 2015, p. 796-797
        [Abstract]

       • Keunen, S. & van Damme, S. (2014-2015) “Postsecundair onderwijs voor studenten met een handicap: feit of fictie?”, Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 2014-2015, nr. 5, 12-24.
       • Keunen, S. (2015) “Maatwerkdecreet: goed begonnen, half gewonnen”, De Juristenkrant 10 juni 2015, nr. 311, 12.
       • Keunen, S. (2015) “Nieuw decreet moet personen met een handicap regie geven over eigen leven”, De Juristenkrant 25 maart 2015, nr. 306, 4-5.
       • Keunen, S (2015) “Het M-decreet. Met de M van meer inclusie?” te verschijnen in Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 2015-16, afl. 2.
       • Keunen, S en D. Cuypers, (2015) “Zorgen over zorg. Het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) onder juridisch vuur”, te verschijnen in Soc. Kron. 2015/8.
       • S. Keunen, S. (2015-16) “EHRM Valentin Câmpeanu t. Roemenië – noot S. Keunen”, te verschijnen in  Rechtskundig weekblad 2015-2016.
       • van Damme, S (2014-15)”Hof van Justitie – 18 maart 2014 (twee arresten) Europees recht”,  Rechtskundig weekblad 2014-15 nr.20, 796-797.
       • van Damme, S. (2013) Het (theoretisch) recht op inclusief onderwijs? Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 2013-14, afl. 4-5, 429-432.
       • van Damme, S & Cuypers, D. (2015). Rechten van wensmoeders. Jurisprudentie,  Hof van Justitie – SEW Tijdschrift voor Europees en economisch recht, Januari 2015, p. 47-51
        [Abstract]
       • van Damme, S. (2013). Het (theoretisch) recht op inclusief onderwijs. Rechtspraak, Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid 2013-14, afl 4-5, 429-432
        [Abstract]
_

Rapporten

“Beyond disabling material and symbolic structures: A study of employees with disabilities as agents in Flemish workplaces”
1ste tussentijds rapport t.a.v. de stuurgroep, juni 2013
Researcher: drs. Eline Jammaers
Promotor: Prof. dr. Patrizia Zanoni
Co-Promotor: Prof. dr. Stefan Hardonk
[Internal report – unavailable at the moment]

“De discriminerende materiële & symbolische structuren voorbij: Een studie van werknemers met een handicap als ‘agents’ in Vlaamse werkplaatsen.”
1ste tussentijds rapport t.a.v. de stuurgroep (juni 2013)
Nederlandstalige samenvatting
Onderzoeker: drs. Eline Jammaers
Promotor: Prof. dr. Patrizia Zanoni
Co-Promotor: Prof. dr. Stefan Hardonk
[Intern rapport – momenteel niet beschikbaar]

Onderzoeksnota, 2014
“Disability mainstreaming in Vlaams Beleid. De Beleidsdomeinen onderwijs & vorming en werk & sociale economie”
Onderzoekster: Heleen Huysentruyt
Promotoren: Prof. dr. Petra Meier & Prof. dr. Karen Celis
[download in pdf]

Eindrapporten

“In welke mate bevordert het Vlaamse beleid de inclusie van personen met een handicap?”
Onderzoekers: Stef Keunen en Sébastien van Damme
Promotoren: Prof. dr. Daniël Cuypers & Prof. dr. Petra Meier
[download in pdf]

“Ableism at work: an analysis of the power in discourses of disability in workplaces and on the labor market (Jammaers, 2015)
Onderzoeker: Eline Jammaers
Promotor: Prof. dr. Patrizia Zanoni
Co-promotor: dr. Stefan Hardonk
[download in pdf]

“Inclusie en participatie van personen met een beperking in vlaanderen: de representatie van mensen met een beperking in de Vlaamse media”
Onderzoeker: Tina Goethals
Promotor: Prof. dr. Geert Van Hove
Co-promotor: Prof. dr. Dimitri Mortelmans
SGKB 2012-2016
[download in pdf]

“Inclusie en participatie van personen met een beperking in vlaanderen: persoonlijke narratieven van mensen met een beperking”
Onderzoeker: Tina Goethals
Promotor: Prof. dr. Geert Van Hove
Co-promotor: Prof. dr. Dimitri Mortelmans
SGKB 2012-2016
[download in pdf]

“Inclusie en participatie van personen met een beperking in Vlaanderen: een participatief onderzoek naar politieke participatie van mensen met een verstandelijke beperking”
Onderzoeker: Tina Goethals
Promotor: Prof. dr. Geert Van Hove
Co-promotor: Prof. dr. Dimitri Mortelmans
SGKB 2012-2016
[download in pdf]

Gender

Artikelen

  • Schandevyl, E., Woodward, A.E., Valgaeren, E. & De Metsenaere, M. (2013). Genderquota in de wetenschap, het bedrijfsleven en de rechterlijke macht in België. Res Publica, 55, 3 pp. 359-374.
   [Abstract & PDF]

Rapporten

  • Steegmans, N., De Coster, M. (2015).  In ‘vakken’ gestopt. Gegenderde studiekeuzes in het technisch en beroepssecundair onderwijs in Vlaanderen
   [Abstract & PDF]

_____

LGBT

Rapporten

“De context van homofoob geweld in de publieke ruimte. Een etnografisch onderzoek in het centrum van Brussel. Antwerpen: Steunpunt Gelijkekansenbeleid”
Onderzoekster: Heleen Huysentruyt
Promotoren: Dr. Alexis Dewaele, Prof. Dr. Petra Meier
[Download Nederlands]

“Le contexte de la violence homophobe dans l’espace public. Une recherche etnographique dans le centre de Bruxelles”Chercheuse: Heleen Huysentruty
Promoteurs: Dr. Alexis Dewaele, Prof. Dr. Petra Meier
[Download  Traduction Française]

“Geweld tegenover holebi’s. Verkennende studie over de beleving, de omstandigheden en de uitkomsten van holebigeweld in Vlaanderen”
Eerste tussentijds rapport
Onderzoekster: drs. Lies D’haese
Promotoren: Prof. Dr. Mieke Van Houtte, Dr. Alexis Dewaele
[Download]

“Geweld tegenover holebi’s. Een online survey over ervaringen met holebigeweld in Vlaanderen en de nasleep ervan”
Tweede tussentijds rapport (februari 2014)
Onderzoekster: drs. Lies D’haese
Promotoren: Prof. Dr. Mieke Van Houtte, Dr. Alexis Dewaele
[Download]

“Geweldervaringen van transgender personen in België”
Onderzoeker: Dr. Joz Motmans
Promotoren: Prof. dr. Guy T’Sjoen, Prof. dr. Petra Meier
[Download]

“Gezinnen in transitie. De invloed van een transgender ouder op het algemeen welzijn van het kind”
Onderzoeker: Myrte Dierckx
Promotoren: Prof. Dimitri Mortelmans, Dr. Joz Motmans, Prof. dr. Guy T’Sjoen
[Download]

_____

Artikelen

               • Motmans, Joz [manuscript]. Het meten van seksuele identiteit in kwantitatief onderzoek: hoe & waarom?
                [Abstract]
               • D’haese, L., Dewaele, A., & Van Houtte, M. (2015). The relationship between childhood gender nonconformity and experiencing diverse types of homophobic violence. Journal of interpersonal violence
                [Abstract]

_____

Transversaal

Activiteiten

Intersectionality – a cross-disciplinary exchange
Dec 16, 2013

Intersectionality – a cross-disciplinary exchange
Feb 27, 2014

3rd “Equal is not Enough” Conference
Exploring novel theoretical and empirical approaches to study the shaping of (in)equalities
Antwerp (Belgium), 4-6 February 2015

De professionalisering van het gelijkekansenbeleid in Vlaanderen (pdf)
De rol van academici en het Steunpunt Gelijkekansenbeleid

_____

Alle publicaties van de vorige Steunpunten Gelijkekansenbeleid vindt u op de pagina “ARCHIEF”.

—————————————–

(*) Deze publicaties kwamen tot stand met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. In deze publicaties wordt de mening van de auteur weergegeven en niet die van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid is niet aansprakelijk voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de opgenomen gegevens.