Meer gepaste begeleiding nodig voor kinderen en familieleden van transgender personen

Eerste onderzoek naar de ervaringen van kinderen met een transgender ouder toont aan dat kinderen het gebrek aan gepaste begeleiding problematischer ervaren dan de transitie zelf.

Antwerpen, 26 januari 2016 – Er is meer aandacht nodig voor het welzijn van kinderen met een transgender ouder. Dat blijkt uit een onderzoek van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid in opdracht van Vlaamse minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA). Het gaat om het eerste onderzoek ooit dat (minderjarige) kinderen met een transgender ouder zelf bevraagd.

 spelende kinderen sgkb 205px
 CC LOGO-creative commons grey small  http://bit.ly/1UfMcMi

Nieuw onderzoek van de Universiteit Antwerpen uitgevoerd door Myrte Dierckx onderzocht hoe kinderen waarvan één van de ouders een transitie doormaakte, dat alles beleefden en welke noden zij ervoeren. Het onderzoek toont aan dat, hoewel een transitie van een ouder een ingrijpende gebeurtenis is die vaak zorgt voor onzekerheid, verdriet en conflicten, het welzijn van kinderen niet hieronder hoeft te lijden zolang de continuïteit in de relatie tussen ouder en kind en het familiaal leven worden gewaarborgd. Open en eerlijke communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Het informeren en betrekken van (ex-)partners, familieleden, vriendjes en de schoolomgeving bij het transitieproces heeft vaak positieve effecten op het hele gezin. Zij kunnen een bron van steun en informatie zijn voor kinderen. Kinderen wensen hierbij zelf inspraak te krijgen in hoe en wanneer ze de gendertransitie van hun ouder bekend maken aan leeftijdsgenoten. Tenslotte is het van belang dat het verleden dat het kind en de ouder delen, wordt erkend en dat dit verleden ook in de toekomst een plaats blijft hebben.

Dierckx concludeert bijgevolg dat een gendertransitie van een ouder nooit op zich geproblematiseerd hoeft te worden, maar wel hoe de personen in kwestie en de omgeving hiermee omgaan. En net daar wringt het schoentje. Waar de professionele transgender zorg in Vlaanderen als kwalitatief wordt ervaren, blijft die zorg vaak enkel gericht op de medische zorg en in veel mindere mate op het psychosociale welzijn van de transgender persoon en zijn of haar familiale en sociale omgeving. Zelfhulp biedt in zekere mate een antwoord op het gebrek aan contextuele hulpverlening: zelfhulpinitiatieven voor transgender personen bieden emotionele en psychologische ondersteuning, maar missen vaak een zekere professionaliteit, brede expertise en continuïteit. Zelfhulp voor familieleden is er amper.

De onderzoekster voegt eraan toe dat het opportuun is dat niet-transgender professionelen (huisdokters, psychosociale medewerkers, leerkrachten…) minimale kennis en vaardigheden zouden moeten hebben om kinderen en familieleden van transgender personen te informeren en mogelijks door te verwijzen. Zij verwijst hierbij naar de rol van het recent opgerichte Transgender Infopunt, gesubsidieerd door de minister van Gelijke Kansen. “De bevindingen van de onderzoekster zijn heel waardevol en zal ik dan ook meenemen in de verdere uitrol van mijn horizontaal Gelijke Kansenbeleid. Zelf neem ik al een initiatief waarbij ik de brede eerstelijnszorg – onder meer huisartsen – nog verder informeer”, aldus minister Homans. Minister Vandeurzen heeft intussen besloten om een project te subsidiëren waarbij het transgender Infopunt de mogelijkheid creëert om extra in te zetten op partneropvang.

Over het onderzoek
Het onderzoeksproject “Gezinnen in transitie” van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid onderzocht de familiale context waarin een transitie plaatsvindt en had in het bijzonder aandacht voor de ervaringen van kinderen in zulke situatie. Voor de allereerste keer werden minderjarige kinderen met een transgender ouder geïnterviewd. In het kwalitatieve onderzoek werden veertien kinderen, zeven transgender ouders en acht cisgender-ouders (de andere ouder die niet transgender is) uit negen verschillende familiesituaties geïnterviewd.

gezinnen in transitie cover

Download hier de volledige publicatie

Meer informatie

Dierckx, M., Mortelmans, D., Motmans, T’Sjoen, G. (2015). Gezinnen in transitie. De invloed van een transgender ouder op het algemeen welzijn van het kind. Steunpunt Gelijkekansenbeleid, UAntwerpen, UGent.

Onderzoekster: Myrte.Dierckx@uantwerpen.be

——————————————————————

logos SGKB UA en UGent

Rapport: ‘De professionalisering van het gelijkekansenbeleid in Vlaanderen’

SGKB_logo_small
Het rapport spitst zich toe op de professionalisering van het gelijkekansenbeleid en de rol van academici in deze professionalisering.

Het rapport kadert de bredere thematiek van professionalisering in de context van de toenemende vraag vanuit overheidsadministraties naar wetenschappelijke expertise en definieert professionalisering in termen van een ‘verwetenschappelijking’ van beleid. Het rapport behandelt de casus van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid dat sinds 2001 beleidsrelevant onderzoek uitvoert in opdracht van de Vlaamse minister van Gelijke Kansen en bespreekt hoe en in welke mate het Steunpunt heeft bijgedragen tot een ‘verwetenschappelijking’ van beleid.

Het rapport put uit gesprekken met leden van de centrale staf van het Steunpunt en problematiseert de relatie tussen het gekozen middel (i.e. ‘verwetenschappelijking’) en het vooropgestelde doel (i.e. een stijging in beleidsefficiëntie) van professionalisering. Het rapport concludeert dat het vooropgestelde doel enkel kan worden bereikt mits een sterkere institutionele verankering en coördinatie van andere vormen van kennis, waaronder inzichten aangereikt door het maatschappelijke middenveld en inzichten in de bredere politieke doelstellingen.

Een Franstalige versie van dit rapport is beschikbaar als boekhoofdstuk: Severs Eline (2016) ‘La professionalisation des politiques d’égalité et le rôle des universitaires: Une réflexion sur douze ans de Steunpunt Gelijke Kansenbeleid en Flandre.’ In: Paternotte, David, & Petra Meier (eds.). La professionnalisation de luttes pour l’égalité: Enjeux théoriques et politiques, L’Harmattan.

U kan het rapport downloaden in pdf via onderstaande link
De professionalisering van het gelijkekansenbeleid in Vlaanderen (pdf)

Vacature: Coördinator/trice Sophia vzw

Sophia vzw, Belgisch Netwerk voor Genderstudies werft aan:

Nederlandstalige coördinator/trice (50%)

Sophia zoekt iemand met:

• Een universitair diploma (je mag ook solliciteren als je laatstejaarsstudent bent en in januari 2016 zal afstuderen)
• Kennis van en belangstelling voor genderstudies en de vrouwenbeweging in Vlaanderen/België
• Een uitstekende kennis van het Nederlands, een goede kennis van het Engels en een goede passieve kennis van het Frans
• Een vlotte pen en goede mondelinge communicatievaardigheden
• Kennis van ICT en websitebeheer is een pluspunt
• Een ingesteldheid om zeer zelfstandig evenals in groep te werken

Functie:
• Opstellen en versturen van de elektronische nieuwsbrief en updaten van de website
• Medewerking aan de avonden, studiedagen en colloquia georganiseerd door Sophia
• Vertalen en editen van teksten
• Opvolging en ontwikkeling van Vlaamse en buitenlandse contacten in genderstudies
• Opvolging van de administratie van Sophia en deelname aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur
• Opvolging ledenadministratie

Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Franstalige coördinatrice en in samenspraak met de voorzitsters van Sophia.

Aanbod:
• Een halftijdse aanstelling in een kleine, dynamische, tweetalige vzw vanaf 01/02/2016
• Een functie op het raakvlak tussen de academische wereld, het middenveld en de overheid
• Een aangename werkomgeving in de buurt van de Botanique in Brussel
• Redelijk flexibele werkuren
• Een verloning volgens PC 329.02 (Soc-­‐Cul.Frans Gem.)

Geïnteresseerd?
• Stuur voor 5 januari 2016 uw CV en motivatiebrief naar Petra Meier: petra.meier@uantwerpen.be
• Meer informatie voor 17 december: info@sophia.be of 02/ 229 38 69
• De gesprekken en een schriftelijke oefening vinden plaats op donderdag 21 januari 2016 in de lokalen van Sophia, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel.

sophia logo netwerk 2012

Viering 20 Jaar Amazone
op 10 december 2015 met ‘Feministisch Boudoir’

*UITNODIGING*

10/12 – Feministisch Boudoir

Amazone is verheugd u uit te nodigen op de feestelijke viering van de 20ste verjaardag van Amazone die op 10 december vanaf 17u plaatsvindt in aanwezigheid van de ministers en staatssecretarissen bevoegd voor Gelijke Kansen en van onze stichtster, minister van staat Miet Smet.

Tijdens het grote feest blikt Amazone met het ‘Feministisch Boudoir’ vooruit naar het feminisme van de toekomst. Met interessante sprekers die elk vanuit hun eigen expertise hun visie op het feminisme uiteen zetten, belooft het een bijzonder hedendaags, divers en interactief programma te worden.

Op het programma van 10 december

17:30 – Boekvoorstelling “Feministisch Boudoir”
18:00 – Panelgesprek over het feminisme van de toekomst met Elke Sleurs, Bianca Debaets, Isabelle Simonis, Liesbeth Homans & Miet Smet
19:00 – Vernissage groepstentoonstelling in aanwezigheid van de kunstenaressen Anne-Mie Van Kerckhoven, Lucile Bertrand, Saddie Choua, Laurence Gondon & Elyse Galiano
20:00 – TEDx geïnspireerde vooruitblik op het feminisme van de toekomst met Rada Boric, Assita Kanko, Bleri Lleshi, Kristien Vermoesen & Nadia Verbeeck

Tussen 17u & 21u – Feestelijke receptie met hapjes

Praktische informatie:
* Aantal plaatsen is beperkt!
* Datum en uur: Donderdag 10 december vanaf 17u30
* Plaats: Amazone vzw, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel
* Inschrijving is omwille van veiligheidsredenen verplicht via: https://femboudoir.eventbrite.com

20jaar amazone

Amazone, Kruipunt Gendergelijkheid

Twintig jaar geleden werd in hartje Brussel Amazone opgericht: een visionair concept dat in vele landen werd overgenomen. Het creëren van synergieën en het bundelen van krachten uit de vrouwenbeweging zijn sleutelwoorden voor Amazone. Samen sterk! Amazone runt de kantoren van een twintigtal vrouwenorganisaties, biedt vergader- en congreszalen aan, én een sociaal Slow Food restaurant. Het Amazone Documentatiecentrum Genderbeleid verzamelt en ontsluit de beleidsliteratuur van de overheid en de vrouwenbeweging. Het Documentatiecentrum is de Belgische partner van het European Institute for Gender Equality (EIGE).

Meer info: www.amazone.beinfo@amazone.be – T 02/229.38.00

Stop partnergeweld – wij zoeken 162 vrijwilligers voor een menselijke domino

Partnergeweld We want youIn 2013 zijn in België 162 vrouwen aan de gevolgen van partnergeweld overleden.

Wij zoeken 162 VROUWELIJKE VRIJWILLIGERS om aan een symbolische MENSELIJKE DOMINO deel te nemen om deze toestand in aanwezigheid van de media AAN TE KLAGEN.

WANNEER? Op woensdag 18.11 van 9.00 tot 10.30 uur (verwelkoming met koffie/croissant om 09.00 uur in het beursgebouw).

WAAR? Voor het beursgebouw in Brussel.

WILT U DEELNEMEN? Schrijf u hieronder in. U zult een bevestigingsmail ontvangen met alle informatie en de gegevens van de contactpersoon.

Alvast hartelijk DANK voor uw steun!

In het kader van een campagne van de GOB ‘Gelijke kansen’

Inschrijven, klik hier!

Colloquium ‘De welvaartsstaat op kindermaat’
7 december 2015

Jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2015OASeS nodigt u van harte uit op maandagnamiddag 7 december 2015 voor het colloquium “De welvaartsstaat op kindermaat”, naar aanleiding van het verschijnen van “Armoede en Sociale Uitsluiting, Jaarboek 2015”.

Om 13.30u heet prof. dr. Stijn Oosterlynck u welkom in de Stadscampus van Universiteit Antwerpen, Aula Rector Dhanis, Kleine Kauwenberg 12-16, 2000 Antwerpen.

Jeroen Windey (kabinetschef van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Liesbeth Homans) verzorgt het openingswoord.

Dit jaar stelt het Jaarboek het thema ‘kinderarmoede’ centraal. Na de voorstelling van het boek door Jill Coene en prof. dr. Peter Raeymaeckers krijgt prof. dr. Wouter Vandenhole (Universiteit Antwerpen) het woord. Hij bekijkt kinderarmoede vanuit het perspectief van de kinderrechten.

Na een pauze zal een panel zich buigen over goede praktijken en uitdagingen inzake kinderarmoede. Guy Tegenbos leidt het panel in goede banen.
We ronden af om 17.00u met een aansluitende receptie.

Meer informatie over het programma vindt u via volgende link:
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/oases/jaarboek/

Inschrijven kan via onderstaande link, voor 1 december:
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/oases/jaarboek/inschrijvingsformuli/

Tentoonstelling Gender@war 1914-1918: Vrouwen en mannen ten oorlog

gender at war tentootstellingTentoonstelling tot 3 januari 2016 | Museum Belvue – Paleizenplein 7 1000 Brussel

Het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis (AVG) doet het weer!

Samen met het BELvue museum zorgt het AVG, na het succes van “Jongens en meisjes… bestemming bekend? België, 1830-2000” uit 2009 en de rondreizende “Een Vrouw, een Stem” opnieuw voor een schitterende tentoonstelling, die loopt van 9 september 2015 tot 3 januari 2016: “Gender@war 1914-1918“.

Gender@war 1914-1918 toont hoe ingrijpend de Eerste Wereldoorlog de levens van vrouwen en mannen wijzigde: hun mobilisatie in dienst van de oorlog, het geweld waarmee ze werden geconfronteerd, de breuken in het gezin en op het werk… De rijk geïllustreerde tentoonstelling belicht België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Met haar originele en vergelijkende benadering doet ze stilstaan bij de gevolgen van gewapende conflicten op de positie van vrouwen en mannen in de samenleving.

De tentoonstelling gaat vergezeld van een catalogus en van pedagogische tools voor leerkrachten.

Mis deze kans niet. Bezoek de tentoonstelling en wordt genderwijzer!

Bekijk de folder en de affiche.

44ste Vrouwendag op 11 november 2015 ‘Geluk’

Vrouwendag 44 - posterDe Vrouwendag is dit jaar voor zijn 44ste editie te gast in Gent, in De Centrale, vanaf 13u15. Een platform van Gentse vrouwen & organisaties, de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent werken samen met het Vrouwen Overleg Komitee een boeiend programma uit rond het thema geluk. Een thema waar we heel eigenzinnig mee omgaan, met werkwinkels over solidariteit, lichaam, relaties en migratie, met comedy, getuigenissen in filmvorm, dans en ‘spoken word’ en met een sofagesprek met Rachida Lamrabet en Anja Meulenbelt. Afsluitend is een wervelend concert van S.W.A.N.

Download hier het programma

——————–
DE CENTRALE, Kraankinderstraat 2, 9000 Gent
Routbeschrijving
——————–
De Nationale Vrouwendag is een organisatie van het Vrouwen Overleg Komitee met steun van Gelijke Kansen Vlaanderen, het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Gent Gelijke Kansen en In-Gent Integratie en inburgering.
http://www.vrouwendag.be 

Handicap en inclusie in Vlaanderen: maak er werk van!

Op donderdag 3 december 2015 nodigt het Steunpunt Gelijke Kansenbeleid (SGKB) u graag uit voor een boeiende studienamiddag rond handicap op het werk. Samen met personen met een arbeidsbeperking of chronische ziekte, werkgevers, beleidsmakers, HR-specialisten en middenveldorganisaties gaan we de dialoog aan over goede praktijken en valkuilen.

Enkele inspirerende sprekers openen het debat over hoe we samen handicap en werk beter kunnen laten rijmen, in de geest van het Pact 2020.

sein handicap

Waar & Wanneer

Donderdag 3 december 2015 (Internationale dag van mensen met een beperking), 13u. tot 18u.
Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt (Kleine Aula)

Inschrijven

knop inschrijven

Je kan inschrijven van 12 oktober tot 16 november 2015.

Programma

13.00 Ontvangst
13.20 Introductie door Patrizia Zanoni, directeur van SEIN – Identity, Diversity & Inequality Research (Universiteit Hasselt), heeft een jarenlange ervaring met onderzoek naar diversiteit en inclusie in bedrijven.
13.30 Verwelkoming door Minister Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding.
13.45 Beeldgetuigenissen uit het onderzoek van Tina Goethals, drs. Tina Goethals is onderzoeker aan de Universiteit Gent en het SGKB. Aan de hand van bijna 400 videoverhalen, verdiepte zij zich in de participatie en inclusie op (onder andere) de werkvloer.
14.15 Het stigma van de lagere productiviteit weerlegd: Analyse van de narratieven van Vlaamse werknemers met een handicap, drs. Eline Jammaers is onderzoeker aan de Universiteit Hasselt en het SGKB. Ze onderzoekt de ervaringen van mensen met een beperking en inclusieve praktijken van Vlaamse organisaties.
14.45 Koffiepauze
15.15 Het juridische aspect van redelijke aanpassingen: wat is redelijk en wat zijn de gevolgen voor het niet toekennen van aanpassingen? Stef Keunen was onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen en het SGKB, momenteel is hij assistent aan de Universiteit Hasselt.
15.45 Werk tussen een recht- en een plichtlogica: Spanningen in de arbeidsbemiddeling voor mensen met een handicap,  dr. Stefan Hardonk is onderzoeker aan de Universiteit Hasselt en de Universiteit van Ijsland, waar hij verblijft dankzij een Marie Curie beurs. Hij is een expert rond handicap in Vlaanderen. Aan de hand van diepte-interviews onderzocht hij de visie op arbeidsbemiddeling van GOB’s, GTB’s en GA’s.
16.15 Vragen uit het publiek
16.30 Panelgesprek gemodereerd door Guy Tegenbos, senior writer wetstraat bij de Standaard, over de tewerkstelling van personen met een handicap of chronische ziekte met experten en ervaringsdeskundigen. Panelleden: Claire Godding, diversiteitsmanager bij BNP Paribas Fortis; Dorien Meulenijzer, ervaringsdeskundige en auteur van het boek ‘Werken met een arbeidshandicap. Gids voor werkgevers’
Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder bij VDAB; Luc Henau, directeur bij GTB Vlaanderen; Sonja Teughels, senior adviseur arbeidsmarktbeleid bij Voka.
17.15 Receptie in de foyer, verzorgd door Arbeidscentrum De Wroeter. Dit is een arbeidszorgproject voor en door mensen met een beperking dat heerlijke catering biedt met ambachtelijke hapjes en drankjes.

————————————————————————————–

UHasselt knowledge in action

   SGKB_logo_small

————————————————————————————–

Studiedag ‘In vakken gestopt’

Studiedag 'In Vakken Gestopt'

Jongens die mode volgen, meisjes elektriciteit: het zijn nog steeds witte raven. De schoolloopbanen van meisjes en jongens in het Vlaamse TSO en BSO volgen voor een groot deel een genderstereotiep patroon. Ze worden als het ware in vakken gestopt, met alle gevolgen vandien:  een verspilling aan human resources,  een gesegregeerde  en rigide arbeidsmarkt, sociale en economische ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Daarom organiseert het Vlaamse Gelijkekansenbeleid in samenwerking met het Steunpunt Gelijkekansenbeleid en het Departement Onderwijs en Vorming een studiedag over het thema gender en studiekeuze.

Welke actoren en factoren beïnvloeden het studiekeuzeproces? Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid zocht een antwoord op die vragen en presenteert zijn gloednieuwe onderzoeksrapport.  De deelnemers aan de studiedag denken daarop verder: welke ingrepen kunnen ervoor zorgen dat jongens en meisjes een vrije studiekeuze kunnen maken op basis van hun talenten, competenties en motivatie – los van genderverwachtingen?

WAAR EN WANNEER?

Op woensdag 14 oktober 2015 in VAC Dirk Bouts te Leuven (vlakbij het station), van 9 tot 13u.
Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht.

PROGRAMMA

09.00u: Ontvangst met koffie

09.30u: Inleiding door een vertegenwoordiger van het kabinet van minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans

09.40u: Nico Steegmans (Universiteit Hasselt) stelt het onderzoeksrapport “In vakken gestopt – Gegenderde studiekeuze in TSO en BSO” voor

10.10u: Reflecties door diverse actoren:

  • Isabelle De Ridder, stafmedewerker bij de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor)
  • Johan David, verantwoordelijke onderwijsloopbaanbegeleiding bij Vrije-CLB-Koepel vzw
  • Sara Kooyman, verantwoordelijke educatieve projecten bij het Beroepenhuis
  • Steven De Baerdemaker, verantwoordelijke project gender en seksuele diversiteit bij Çavaria
  • Lora Hasenbroekx, voorzitster van de Vlaamse Scholieren Koepel (VSK)
  • Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder bij de VDAB

11.10u: Koffiepauze

11.30u: Discussie met het panel: Patrizia Zanoni (Universiteit Hasselt), Isabelle De Ridder (Vlor), Johan David (VCLB), Sara Kooyman (Beroepenhuis), Lora Hasenbroekx (VSK), Fons Leroy (VDAB).

12.00u: Broodjeslunch

—-

 

Download onderzoeksrapport in pdf

RoSa (expertisecentrum, bibliotheek en archief voor gelijke kansen m/v, feminisme en gender) is doorlopend aanwezig  met een pop-up bibliotheek

Stuur deze uitnodiging gerust door aan andere geïnteresseerden!

gelijkekansenvlaanderen2015-25pc