LGBT – Werkpakket 4

Gezinnen in transitie. De invloed van een trans ouder op het algemeen welzijn van het kind.
Supervisors: prof. dr. Dimitri Mortelmans, prof. dr. Guy T’Sjoen, dr. Joz Motmans
Researcher: Myrte Dierckx
Start: 1 september 2014

Dit onderzoek focust op kinderen en jongeren (12-18 jaar) die een vader of moeder hebben die een transitie doormaken/hebben doorgemaakt van vrouw naar man of man naar vrouw. Onderzoek naar de gevolgen van het hebben van een trans ouder bij kinderen is erg schaars, al zijn er heel wat assumpties over de invloed ervan op het welzijn en de identiteitsontwikkeling van het kind. Met dit exploratieve onderzoek willen we de ervaringen van kinderen waarbij één van de ouders een transitie meemaakt, nagaan en de invloed hiervan op het algemeen welzijn en de identiteitsontwikkeling van het kind. Dit doen we d.m.v. diepte-interviews met het kind, de ouder(s), de omgeving en vrienden. Deze multi-actor methode laat toe om een goed inzicht te verkrijgen in de leefwereld van het kind. Het primaire doel van dit onderzoek is de noden van kinderen en ouders in deze gezinnen in kaart te brengen om zo hen in de toekomst beter te ondersteunen en helpen. We trachten minstens 10 kinderen met een trans ouder te bereiken.

<< terug