LGBT – Werkpakket 2

Antihomoseksueel geweld in Brussel: een etnografische gevalstudie
Supervisors: dr. Alexis Dewaele en prof. dr. Petra Meier
Onderzoeker: Heleen Huysentruyt

Dit onderzoek wenst inzicht te krijgen in de context van antihomoseksueel geweld in het Brusselse stadscentrum. Het gaat hierbij om fysiek, psychisch, verbaal, seksueel en materieel antihomoseksueel geweld dat plaatsvindt in de publieke en semi-publieke ruimte.

Door middel van een etnografische aanpak en participerende observatie in en rondom de als ‘homoseksueel’ of ‘gay friendly’ gelabelde Sint-Jacobswijk in Brussel, worden contextuele elementen geïdentificeerd die een rol spelen in het ontstaan en de nasleep van antihomoseksuele geweldsincidenten.

We willen te weten komen hoe deze elementen bijdragen tot homofobe geweldsdynamieken in de Sint-Jacobswijk en de omringende buurten.

Download het eindrapport

<< terug