Gender

Werkpakket 1: OCM monitor (thema gender): indicatoren en statstieken ter opvolging van de genderdoelstellingen opgemaakt aan de hand van de open coördinatiemethode
Supervisors: prof. dr. Patrizia Zanoni en prof. dr. Petra Meier
Onderzoekers: Marjan De Coster en Nico Steegmans
Start: 2014

Werkpakket 2: In ‘vakken’ gestopt. Gegenderde studiekeuzes in het technisch en beroepssecundair onderwijs in Vlaanderen
Supervisors: prof. dr. Patrizia Zanoni & prof. dr. Dimitri Mortelmans
Onderzoeker: Nico Steegmans

Werkpakket 3: Opening the black box. Een verkenning van het functioneren van raden van bestuur vanuit het perspectief van de mannelijke en vrouwelijke bestuurders.
Supervisors: prof. dr. Patrizia Zanoni en prof. dr. Petra Meier
Onderzoeker: dr. Hannelore Roos

Werkpakket 4: Werk-leven balans bij specifieke doelgroepen
Supervisors: prof. dr. Petra Meier en prof. dr. Dimitri Mortelmans
Onderzoeker: Laura Emery

<< Alle onderzoekslijnen