Handicap – Werkpakket 4

Handistreaming in de Vlaamse beleidsdomeinen Onderwijs & Vorming en Werk & Sociale Economie
Supervisors: prof. dr. Karen Celis en prof. dr. Petra Meier
Onderzoeker: Heleen Huysentruyt

Dit project wil onderzoeken welke voorwaarden het welslagen van ‘handistreaming’ bij het genereren van beleid in verticale beleidsdomeinen mee bepalen. Meer specifiek zullen twee cases van ‘handistreaming’ binnen de Vlaamse beleidsdomeinen Werk en Sociale Economie en Onderwijs en Vorming onderzocht worden aan de hand van diepte-interviews met betrokken beleidsactoren. Het onderzoek verkent het proces van handistreaming in de geselecteerde beleidsdomeinen en cases, zoekt naar verklaringen voor het verloop van dit proces en brengt succesfactoren, drempels en mogelijke oplossingen in kaart vanuit het perspectief van betrokken beleidsactoren.

Zie publicaties op deze site

<< terug