Handicap – Werkpakket 3

In welke mate bevordert het Vlaamse beleid de inclusie van personen met een beperking?
Supervisors: prof. dr. Daniël Cuypers en prof. dr. Petra Meier
Onderzoeker: Stef Keunen
Start: 2013

Dit werkpakket bestudeert hoe het Vlaamse beleid zich verhoudt tot het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (2006). De doeltreffendheid van het Vlaams Beleid omtrent de inclusie van personen met een beperking wordt onderzocht vanuit een juridisch perspectief waarbij het VN-Verdrag de toetssteen vormt. Het werkpakket hoopt op deze manier de blinde vlekken in Vlaanderen bloot te leggen, en reikt daarmee advies aan voor een toekomstige beleidsagenda.

De volgende vragen staan centraal in het onderzoek:

1° Welke situaties die personen met een beperking aanbelangen vallen onder de Vlaamse bevoegdheden?

2° In welke mate is hier sprake van overlap met federale bevoegdheden dienaangaande?

3° Welke onderdelen van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap vallen onder de Vlaamse bevoegdheden?

4° Wat is het effect van de juridische aspecten van dit beleid op de positie van personen met een beperking?

5° Welke onderdelen van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap vormen een Vlaamse bevoegdheid maar vormen een blinde vlek in het Vlaamse beleid?

6° Wat is de impact voor het Vlaamse Gelijke Kansendecreet: is het nog adequaat en moet het eventueel worden bijgestuurd ?

[download eindrapport] en/of zie publicaties op deze site

<< terug