Handicap – Werkpakket 1

Inclusie en participatie van personen met een functiebeperking
Supervisors: prof. dr. Geert Van Hove en prof. dr. Dimitri Mortelmans
Onderzoeker: Tina Goethals

Personen met een functiebeperking vormen de grootste minderheidsgroep ter wereld: 15% (World Report on Disability, 2011). Ondanks de omvang van de groep blijken ze onzichtbaar op de meeste beleidsdomeinen en voor wat betreft participatie in de maatschappij.

Dit project wil – samen met de betrokkenen –

  • de participatie en inclusie van personen met een beperking in Vlaanderen opvolgen, zowel op kwantitatieve als op kwalitatieve wijze
  • inzicht krijgen over de correcte representatie van personen met een beperking in de media
  • ondersteuning bieden bij de politieke participatie van mensen met verstandelijke beperking

 

Zie publicaties op deze site

<< terug