Handicap

Werkpakket 1: Inclusie en participatie van personen met een functiebeperking
Supervisors: prof. dr. Geert Van Hove en prof. dr. Dimitri Mortelmans
Onderzoeker: Tina Goethals

Werkpakket 2: Tewerkstellingskansen van werknemers met een handicap in Vlaanderen: De rol van werkorganisaties en institutionele actoren
Supervisors: prof. dr. Patrizia Zanoni en dr. Stefan Hardonk
Onderzoeker: Eline Jammaers
Start: mei 2012

Werkpakket 3: In welke mate bevordert het Vlaamse beleid de inclusie van personen met een beperking?
Supervisors: prof. dr. Daniël Cuypers en prof. dr. Petra Meier
Onderzoeker: Stef Keunen
Start: 2013

Werkpakket 4: Handistreaming in de Vlaamse beleidsdomeinen Onderwijs & Vorming en Werk & Sociale Economie 
Supervisors: prof. dr. Karen Celis en prof. dr. Petra Meier
Onderzoeker: Heleen Huysentruyt

<< Alle onderzoekslijnen