Antidiscriminatierecht – Werkpakket 3

Gelijkheid verwezenlijken. Handhavingsmechanismen en –methoden in het discriminatierecht
Supervisor: prof. dr. Stefan Sottiaux
Onderzoeker: dr. Jogchum Vrielink

België en Vlaanderen behoren tot de Europese landen waarin het (traditionele) discriminatierecht zeer goed ontwikkeld is. De bescherming tegen discriminatie in zowel horizontale als verticale relaties is hier in veel opzichten – bijvoorbeeld zowel qua toepassingsgebied als beschermde kenmerken – hoger dan in vrijwel alle andere Europese landen.

In de praktijk blijkt de impact en werking ervan echter beperkt. Dit lijkt te maken te hebben met een verwaarlozing van effectieve handhavingsmechanismen en –methoden. In het algemeen geldt dat deze door wetgevers niet zelden beschouwd worden als minder belangrijk dan het toekennen van inhoudelijke rechten. Aangezien het discriminatierecht, in de afwezigheid van een effectieve handhaving, echter riskeert gereduceerd te worden tot loutere symboolwetgeving, willen we in werkpakket 3 inzake discriminatierecht nagaan wat ter zake de meeste effectieve handhavingsmechanismen en –methoden zijn.

Het project zal zich daarbij concentreren op twee (gerelateerde) handhavingsissues. Het eerste betreft welke concrete wijze(n) van conflictresolutie tot de beste resultaten leiden voor het realiseren van de materiële rechten uit het discriminatierecht. Het tweede issue heeft betrekking op de wijze waarop de voorgaande optie(s) het best institutioneel geïmplementeerd kunnen worden.

<< terug