(Dutch) Steunpunt Gelijkekansenbeleid 2007-2011

[Only available in Dutch]

Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid 2007-2011 was een Consortium tussen de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt.

Hoewel het consortium formeel beperkt bleef tot twee universiteiten (Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt), werden ook de andere Vlaamse universiteiten (UGent, K.U.Leuven, VUB) en de Hogeschool Gent actief bij het Steunpunt betrokken via lidmaatschap van de Multidisciplinaire Expertenpool. Zij engageerden zich in de academische begeleiding van de projecten. Hierdoor genoot het Steunpunt van de brede waaier van expertise binnen het Vlaamse academische landschap.

Volgende onderzoeksthema’s behoorden tot de opdracht van het Steunpunt voor de periode 2007-2011:
1. Socialisatie en sociale cohesie
2. Loopbaanontwikkeling
3. Leefwereld en beleidsparticipatie
4. Levensloopperspectief
5. Risicotransities in de levensloop

Deze onderzoeksthema’s werden benaderd vanuit verschillende onderzoekslijnen:
1. Gender
2. Etniciteit
3. Seksuele geaardheid
4. Transversaal onderzoek

Dit resulteerde in volgende onderzoeksrapporten, die u kan downloaden in pdf door op de titel te klikken.

Overzicht publicaties

Steunpunt Gelijkekansenbeleid 2007 – 2011

Nr. Titel Auteur Aantal pgs
1 De loopbanen en loopbaankansen van alleenstaande ouders. Elke Valgaeren 86
2 Vrouwen buitenspel? Els De Bruyn 176
3 Mannen in de hoofdrol, vrouwen in de coulissen? Els De Bruyn 85
4
5 De schoolloopbaan van holebi- en heterojongeren Alexis Dewaele 97
6 De loopbanen van mannen & vrouwen in management Elke Valgaeren 82
7 Onderzoek naar de structuur en werking van allochtone verenigingen Petra Heyse 97
8 Echtscheiding bij personen van Turkse en Marokkaanse herkomst. Deel 1: literatuurstudie. Suzana Koelet 194
9 Echtscheiding bij personen van Turkse en Marokkaanse herkomst. Deel 2: Kwantitatieve en kwalitatieve resultaten. Martine Corijn, Suzana Koelet, Edith Lodewijckx 270
10 De Vlaamse Integratiekaart. Deel 1: conclusies en   beleidsaanbevelingen. Vancluysen, Van Craen, Lamberts, Morissens,   Pauwels, Sannen, Wets, Ackaert 70
11 De Vlaamse Integratiekaart. Deel 2: Exploratieve literatuurstudie van het concept integratie. Van den Eede S.,Wets J., Levrau F, Timmerman C. 62
12 De Vlaamse Integratiekaart. Deel 3: Naar een Vlaamse Integratiemonitor Sannen, Lamberts, Morissens, Pauwels, Wets 280
13 De Vlaamse Integratiekaart. Deel 4: Resultaten van de Survey Integratie. Vancluysen K., Van Craen M., Ackaert J. 204
14 Het janusgezicht van het onderwijs. Een literatuurstudie over het onderwijs in een interculturele samenleving. François Levrau, Chris Timmerman 218
15 Het discours van jongeren over man-vrouw rolpatronen en holebiseksualiteit. Over flexen, players en metroseksuelen. Alexis Dewaele, John Vincke 168
16 Koken in dezelfde keuken?Onderzoek naar de mogelijke invulling van een Vlaams geïntegreerd gelijke kansen- en/of diversiteitsbeleid Joz Motmans, Eveline Cortier 238
17 Arbeidsmarktpositie van (hoog)geschoolde immigranten. Een literatuurstudie over theorie & empirie Johan Geets 200
18 Solo Slim!? De loopbaanstrategieën van alleenstaande ouders. Marie Kruyfhooft 168
19 Taalbeheersing en –gebruik van Marokkaanse en Turkse allochtonen. Kris Vancluysen – Maarten Van Craen 48
20 De politiek van de erkenning. Een politiek-filosofische literatuurstudie. François Levrau 150
21 De arbeidsmarktpositie van (hoog)geschoolde immigranten. Een vergelijkende kwantitatieve studie van autochtonen en immigranten op basis van de enquête naar de arbeidskrachten. Johan Geets 288
22 Zichtbaarheid- en discriminatiemanagement bij holebi-jongeren. Alexis Dewaele 132
23 Positieve actie tussen Europese criteria en Vlaamse toepassingen Daniël Cuypers 276
24 Verblijfsco-ouderschap en de loopbaan van de ouders vanuit een genderperspectief. Marcia Poelman, Marie Kruyfhooft 103
25 De arbeidsmarktpositie van hooggeschoolde immigranten met bijzondere aandacht voor overkwalificatie: resultaten op basis van de IM survey. Johan Geets 216
26 Pluriforme integratie. Een verkenning van de migratie, integratie en participatie van de Poolse, Senegalese en Turkse minderheidsgroep in   Antwerpen François Levrau 318
27 Vanuit Pools perspectief. Een bevraging van de Poolse gemeenschap in Antwerpen. Kris Vancluysen & Sofie Hennau 219
28 Het leven zoals het is en zou moeten zijn. De publieke opinie over gelijke kansen in Vlaanderen. Elke Valgaeren 172
29 Politieke, culturele en redistributieve rechtvaardigheid. Over de politiek-filosofische dimensies van erkenning in een multiculturele   samenleving. François Levrau 174
30 Imams en islamconsulenten in Vlaanderen: hoe zijn ze georganiseerd? Jonathan Debeer, Patrick Loobuyck, Petra Meier 79
31 De sociaal-culturele rol van de moskee in de Vlaamse samenleving. Een explorerend kwalitatief onderzoek. Kathleen van Walle 76
32 De levenskwaliteit van transgender personen in Vlaanderen Joz Motmans, Guy T’Sjoen, Petra Meier 141
33 Imams en islamconsulenten in Vlaanderen: Achtergrond en activiteiten in kaart gebracht Jonathan Debeer, Patrick Loobuyck, Petra Meier 120
34 Drempels die allochtone holebi’s ervaren bij   coming-in, met specifieke aandacht voor het genderperspectief: een explorerend kwalitatief onderzoek Marcia Poelman 62
35 Zzzip²: Onderzoek naar de levenskwaliteit van Vlaamse holebi’s Dagmar Versmissen 102
36 Diversiteitspraktijken in kleine en middelgrote ondernemingen: the business case for diversity Hannah Vermaut 191
37 Cijfers over integratie: 2011 – Beschikbaarheid en bespreking van cijfers over de positie van personen van vreemde herkomst in Vlaanderen Miet Lamberts 81
38 De   socio-economische positie van vrouwen en mannen na de transities echtscheiding en verweduwing. Een longitudinale studie op de Kruispuntbank Sociale Zekerheid Christine Defever en Dimitri Mortelmans 208
39 Equal is not enough: challenging differences and inequalities in contemporary societies. Conference   Proceedings. Motmans Joz, Cuypers Daniël, Meier Petra, Mortelmans Dimitri & Zanoni Patrizia (ed.) 582