(Dutch) Steunpunt Gelijkekansenbeleid 2002-2006

[Only available in Dutch]

Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid 2002-2006 was een Consortium tussen de Universiteit Antwerpen en het Limburgs Universitair Centrum, nu Universiteit Hasselt.

Het onderzoek van het eerste Steunpunt GKB focuste op 4 doelgroepen:

1. Vrouwen
2. Holebi’s
3. Allochtonen
4. Ouderen

Het steunpunt kreeg de opdracht onderzoek te doen in alle Vlaamse beleidsdomeinen. Daarnaast kreeg ook het transversaal aspect van gelijke kansen expliciet aandacht.

Dit resulteerde in volgende onderzoeksrapporten, die u kan downloaden in pdf door op de titel te klikken.

Overzicht onderzoeksrapporten SGKB I

Nr Titel Auteur Aantal pgs
Jaarboek I Magda Michielsens, e.a. (eds.) 319 p.
Jaarboek 2 ‘Wachten op gelijke kansen’ Sonja Spee, e.a. (eds.) 275 p.
Jaarboek 3 ‘Het leven zoals het zou kunnen zijn’ Jozefien Godemont, e.a. (eds.) 280 p.
1 Gelijkekansen Indicatoren in Vlaanderen Nico Steegmans & Marjan Van Aerschot 315 p.
2 Vrouw-zijn in de digitale samenleving Laurence Claeys 115 p.
3 Hoe elkaar de hand reiken? Astrid Janssens 68 p.
4 Gezocht: ingenieur (m/v) Marjan Van Aerschot 84 p.
5 Structurele en culturele belemmeringen en succesfactoren in het leven van holebi’s Alexis Dewaele 88 p.
6 Allochtonen en nieuwsgaring Noël Clycq 76 p.
7 Segregatie in het Vlaamse hoger onderwijs Nico Steegmans 118 p.
8 Gender Mainstreaming: kritische analyse van gender mainstreaming als theoretisch concept en als beleidsinstrument Sonja Spee & Bloeme Van Roemburg 78 p.
9 De combinatie van levenssferen doorheen de levensloop Marjan Van Aerschot 169 p.
10 Huwelijksdynamiek in allochtone gemeenschappen in relatie tot faciliterende factoren met betrekking tot intra-familiaal geweld Noël Clycq 86 p.
11 Senioren onder de loep: In hun hemd gezet of naar waarde geschat? David Schoenmaekers 488 p.
12 Geen roos zonder doornen: oudere holebi’s, hun sociale omgeving en specifieke behoeften Jozefien Godemont 213 p.
13 Beschikbaarheid en gebruik van traditionele en nieuwe media bij allochtone jongeren in   Vlaanderen Ilse Devroe, Dieter Driesen & Frieda Saeys 126 p.
14 Ouderen & Politiek Els De bruyn 154 p.
15 Beleving van gelijke kansen in de levensloop: een kwalitatieve analyse Steven Lenaers 135 p.
16 Islambeleving bij hoogopgeleide moslimjongeren in Vlaanderen Katrien Van der Heyden 200 p.
17 School leadership and equity: the case of Antwerp Noël Clycq, Paul Mahieu & Ina Lodewyckx 51 p.
18 Een virtuele illusie of reële kansen? Laurence Claeys & Sonja Spee 42 p.
19 Allochtone en autochtone jongeren met psychische problemen en gedragsproblemen: verschillende trajecten naar de hulpverlening? Ina Lodewyckx, Astrid Janssens, Peter Ysabie & Christiane   Timmerman 129 p.
20 Kansen en onkansen in Vlaanderen Steven Lenaers
21 De vergrijzing verzilverd? Een verkennend onderzoek naar ouderen in het Vlaamse   vrijwilligerswerk Jozefien Godemont, Karin Goyvaerts en Rudy Marynissen 217 p.
22 De fluwelen driehoek nader bekeken: netwerk, ideeën en strategieën binnen het Vlaamse   gelijkekansenlandschap Jozefien Godemont en Joz Motmans 117 p.
23 Roze wolk en zwarte sneeuw. Moederschapsrust bij zelfstandigen Marjan Van Aerschot 104 p.
24 Waar zijn al die kapsters naartoe? De positie van lagergeschoolde vrouwen op de arbeidsmarkt Tinne Mertens & Nico Steegmans 97 p.
25 De transgenderbeweging in Vlaanderen en Brussel in kaart gebracht: organisatiekenmerken, netwerken en strijdpunten Joz Motmans 149 p.
26 Kansen en onkansen in Vlaanderen: resultaten van de Survey Gelijke Kansen 2004 Steven Lenaers 418 p.
27 Predictoren van aanpassing na een (on-)vrijwillige pensionering Els De bruyn 145 p.
28 Het Vlaamse onderwijs in genderstatistieken Annik Leyman, Nico Steegmans
29 Aspecten van Marokkaanse huwelijksmigratie en Marokkaans familierecht Ina Lodewyckx, Johan Geets, Christiane Timmerman 123 p.
30 Kinderen breng je niet alleen groot.Visies van Belgische, Italiaanse en Marokkaanse ouders op gezinssocialisatie Noel Clycq 197 p.
31 De maatschappelijke positie van holebi’s en hun sociale netwerken. Over vriendschap en andere bloedbanden Alexis Dewaele, Nele Cox, Wim Van den Berghe
32 Cijferdossier: kenmerken van werknemers in Vlaamse industrie en profitdiensten Karin Goyvaerts
33 Verliefd, verloofd…  gemigreerd. Een onderzoek naar Turkse huwelijksmigratie in Vlaanderen. Hilâl Yalçin, Ina Lodewyckx, Rudy Marynissen, Rut Van Caudenberg
34 Gezondheid en gezondheidszorg bij allochtonen in Vlaanderen Katia Levecque, Ina Lodewyckx, Steven van den Eeden