Antidiscriminatierecht – Werkpakket 1

(On)gelijkheid in (on)gelijkheid. Uitbreiding, diversiteit en spanningen in het discriminatierecht
Supervisor: prof. dr. Stefan Sottiaux 
Onderzoeker: dr. Jogchum Vrielink

Discriminatierecht is een dynamische rechtstak. Die dynamiek komt tot uiting in aantal samenhangende ontwikkelingen, waaronder een gestage toename in het aantal beschermde gronden en een parallelle uitbreiding doorheen de tijd van het toepassingsgebied van de wetgeving. Daarbij was het traditioneel zo dat sommige gronden, ras/etniciteit en geslacht in het bijzonder, sterker beschermd werden dan sommige andere, en dat weer andere criteria helemaal niet voor wettelijke bescherming in aanmerking kwamen. Dit wordt aangeduid als de zogenaamde ‘hiërarchie der gelijkheid’ of ‘gelijkheidshiërarchie’.

Deze situatie is onder druk komen te staan ten gevolge van actuele ontwikkelingen, waarin een uniform beschermingsniveau en een uitbreiding tot meer en meer gronden als ‘natuurlijk’ voorkomt. In dit werkpakket willen we die ontwikkelingen aan een kritische analyse onderwerpen, alsook stilstaan bij de spanningen die zij opleveren met andere wetgeving, die juist onderscheid organiseert en specifieke rechten toekent.

Klik hier voor de publicaties binnen dit werkpakket.

<< terug