Antidiscriminatierecht

Werkpakket 1: (On)gelijkheid in (on)gelijkheid. Uitbreiding, diversiteit en spanningen in het discriminatierecht
Supervisor: prof. dr. Stefan Sottiaux
Onderzoeker: dr. Jogchum Vrielink

Werkpakket 2: Religieuze discriminatie in private relaties
Supervisor: prof. dr. Stefan Sottiaux
Onderzoeker: dr. Jogchum Vrielink

Werkpakket 3: Gelijkheid verwezenlijken. Handhavingsmechanismen en –methoden in het discriminatierecht
Supervisor: prof. dr. Stefan Sottiaux
Onderzoeker: dr. Jogchum Vrielink

<< Alle onderzoekslijnen