Coördinatoren onderzoekslijnen

Antidiscriminatierecht
Themacoördinator: dr. Jogchum Vrielink (Katholieke Universiteit Leuven)
jogchum.vrielink@law.kuleuven.be
0486/79 67 27
Meer info >>

Handicap
Themacoördinator: dr. Stefan Hardonk (Universiteit Hasselt)
stefan.hardonk@uhasselt.be
011/26 86 73
Meer info >>

Gender
Themacoördinator: NN
011/
Meer info >>

LGBT
Themacoördinator: dr. Joz Motmans (Universiteit Antwerpen)
joz.motmans@ua.ac.be
03/265 59 61
Meer info >>

Transversaal
Themacoördinator: dr. Eline Severs (Universiteit Antwerpen)
eline.severs@ua.ac.be
03/265 52 56
Meer info >>