HOME

 

Welkom op de website van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid

Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid is één van de eenentwintig Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek. Deze steunpunten werden opgericht om het beleid wetenschappelijk te ondersteunen bij het snel, proactief en adequaat inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen. De Vlaamse regering verlengde op 1 januari 2012 de opdracht van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid voor een periode van vier jaar, van 2012 tot 2015.

Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid is een consortium van

pdf-bestanden:
Beheersovereenkomst – pdf
Meerjarenplan – pdf