LGBT: abstracts

 

Artikelen

Motmans, Joz [manuscript]. Het meten van seksuele identiteit in kwantitatief onderzoek: hoe & waarom?

Abstract: De beleidsaandacht voor de groep van holebi’s en transgenders is in Europa aan een opmars bezig, en gaat gepaard met toenemende vragen naar kwantitatieve gegevens over de omvang van deze doelgroepen en naar hun specifieke ervaringen en problemen. Informatie over de seksuele identiteit van respondenten is echter slechts bij mondjesmaat aanwezig in algemeen populatieonderzoek. In deze bijdrage bespreken we de vier componenten van ‘seksuele identiteit’ (geboortegeslacht, genderidentiteit, seksuele voorkeur en genderrol) en de methodologische vertaalslag naar kwantitatief onderzoek. Deze bespreking is gebaseerd op de eigen onderzoekservaringen en op internationaal onderzoeksgegevens en reviews met betrekking tot methodologische aspecten in het voeren van onderzoek naar seksuele identiteit.

D’haese, L., Dewaele, A., & Van Houtte, M. (2015). The relationship between childhood gender nonconformity and experiencing diverse types of homophobic violence. Journal of interpersonal violence 

Abstract: Experiences of homophobic violence seem to differ for various sexual minority subgroups. Previous research has outlined that experiences differ for men and women, and for gender conforming and nonconforming lesbian, gay, and bisexual men and women (LGBs). In this article, these relationships are studied by making a distinction between four types of homophobic violence: verbal, physical, material, and sexual. In 2013, an online survey was designed to ask Flemish LGBs about their experiences of homophobic violence. The final sample consists of 1,402 Flemish sexual-minority individuals. The results show that gay and bisexual men experienced significantly more physical, material, and sexual violence during their lifetime than lesbian and bisexual women did. Moreover, LGBs who reported more childhood gender nonconformity also reported more homophobic violence, and this positive relationship is confirmed for the four forms of violence. For verbal and physical violence, however, the relationship between childhood gender nonconformity and violence varies according to the gender of the respondents. This relationship is much stronger for gay and bisexual men than for lesbian and bisexual women. Download PDF

D’haese, L., Dewaele, A., & Van Houtte, M. (2015). Coping With Antigay Violence: In-Depth Interviews With Flemish LGB Adults

Abstract: In view of the possible negative mental health outcomes of antigay violence and the limited understanding of how lesbian, gay, and bisexual (LGB) men and women cope with such experiences, this study examined the coping and social support-seeking strategies that victims adopt. In 2012, in-depth interviews were conducted with 19 Flemish sexual minority victims of violence. These in-depth interviews show that antigay violence can generate profound negative outcomes. However, the respondents employed a range of coping strategies, of which four were discerned: (1) avoidance strategies, (2) assertiveness and confrontation, (3) cognitive change, and (4) social support. Applying a diverse set of coping strategies and actively attaching meaning to negative experiences helps victims of antigay violence to overcome negative effects such as fear, embarrassment, or depressive feelings. However, the presence of a supportive network seems an important condition in order for these positive outcomes to occur. Download PDF

Deze publicaties kwamen tot stand met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. In deze publicaties wordt de mening van de auteur weergegeven en niet die van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid is niet aansprakelijk voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de opgenomen gegevens.