Gender: publicaties & abstracts

 

Artikelen

Schandevyl, E., Woodward, A.E., Valgaeren, E. & De Metsenaere, M. (2013). Genderquota in de wetenschap, het bedrijfsleven en de rechterlijke macht in België. Res Publica, 55, 3 pp. 359-374.

Abstract: Belgium is an early adapter of Eender quotas to increase the presence of women in decision-making, às guotas for advisory councíls and electoral politics date from the 1990′s’ The advisory commission regulations had effects for research and scientific bodies, while the boards of publically funded corporations recently came into view.
Notwithstanding many attempts, gender quotas have not (yet) been introduced in the higher regions of the justice system. This article investigates the lively scene of debates
on Belgian quotas and comparatively explores the process of adopting quotas ín science, busíness and justice. lt focuses on the íntensity of the debates, the arguments
constituting the debate and the main actors driving it. The analysis demonstrates rich variation with respect to these three elements, which points to the importance of
nuanced and context specific analyses when lmpiementation processes of quotas in various sectors are studied.
[PDF]

Raporten

Steegmans, N., De Coster (2015).  In ‘vakken’ gestopt. Gegenderde studiekeuzes in het technisch en beroepssecundair onderwijs in Vlaanderen

[PDF]

——————-

Deze publicaties kwamen tot stand met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. In deze publicaties wordt de mening van de auteur weergegeven en niet die van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid is niet aansprakelijk voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de opgenomen gegevens.