Rapport: ‘De professionalisering van het gelijkekansenbeleid in Vlaanderen’

SGKB_logo_small

Het rapport spitst zich toe op de professionalisering van het gelijkekansenbeleid en de rol van academici in deze professionalisering.

Het rapport kadert de bredere thematiek van professionalisering in de context van de toenemende vraag vanuit overheidsadministraties naar wetenschappelijke expertise en definieert professionalisering in termen van een ‘verwetenschappelijking’ van beleid. Het rapport behandelt de casus van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid dat sinds 2001 beleidsrelevant onderzoek uitvoert in opdracht van de Vlaamse minister van Gelijke Kansen en bespreekt hoe en in welke mate het Steunpunt heeft bijgedragen tot een ‘verwetenschappelijking’ van beleid.

Het rapport put uit gesprekken met leden van de centrale staf van het Steunpunt en problematiseert de relatie tussen het gekozen middel (i.e. ‘verwetenschappelijking’) en het vooropgestelde doel (i.e. een stijging in beleidsefficiëntie) van professionalisering. Het rapport concludeert dat het vooropgestelde doel enkel kan worden bereikt mits een sterkere institutionele verankering en coördinatie van andere vormen van kennis, waaronder inzichten aangereikt door het maatschappelijke middenveld en inzichten in de bredere politieke doelstellingen.

Een Franstalige versie van dit rapport is beschikbaar als boekhoofdstuk: Severs Eline (2016) ‘La professionalisation des politiques d’égalité et le rôle des universitaires: Une réflexion sur douze ans de Steunpunt Gelijke Kansenbeleid en Flandre.’ In: Paternotte, David, & Petra Meier (eds.). La professionnalisation de luttes pour l’égalité: Enjeux théoriques et politiques, L’Harmattan.

U kan het rapport downloaden in pdf via onderstaande link
De professionalisering van het gelijkekansenbeleid in Vlaanderen (pdf)

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers like this: