Handicap en inclusie in Vlaanderen: maak er werk van!

Op donderdag 3 december 2015 nodigt het Steunpunt Gelijke Kansenbeleid (SGKB) u graag uit voor een boeiende studienamiddag rond handicap op het werk. Samen met personen met een arbeidsbeperking of chronische ziekte, werkgevers, beleidsmakers, HR-specialisten en middenveldorganisaties gaan we de dialoog aan over goede praktijken en valkuilen.

Enkele inspirerende sprekers openen het debat over hoe we samen handicap en werk beter kunnen laten rijmen, in de geest van het Pact 2020.

sein handicap

Waar & Wanneer

Donderdag 3 december 2015 (Internationale dag van mensen met een beperking), 13u. tot 18u.
Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt (Kleine Aula)

Inschrijven

knop inschrijven

Je kan inschrijven van 12 oktober tot 16 november 2015.

Programma

13.00 Ontvangst
13.20 Introductie door Patrizia Zanoni, directeur van SEIN – Identity, Diversity & Inequality Research (Universiteit Hasselt), heeft een jarenlange ervaring met onderzoek naar diversiteit en inclusie in bedrijven.
13.30 Verwelkoming door Minister Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding.
13.45 Beeldgetuigenissen uit het onderzoek van Tina Goethals, drs. Tina Goethals is onderzoeker aan de Universiteit Gent en het SGKB. Aan de hand van bijna 400 videoverhalen, verdiepte zij zich in de participatie en inclusie op (onder andere) de werkvloer.
14.15 Het stigma van de lagere productiviteit weerlegd: Analyse van de narratieven van Vlaamse werknemers met een handicap, drs. Eline Jammaers is onderzoeker aan de Universiteit Hasselt en het SGKB. Ze onderzoekt de ervaringen van mensen met een beperking en inclusieve praktijken van Vlaamse organisaties.
14.45 Koffiepauze
15.15 Het juridische aspect van redelijke aanpassingen: wat is redelijk en wat zijn de gevolgen voor het niet toekennen van aanpassingen? Stef Keunen was onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen en het SGKB, momenteel is hij assistent aan de Universiteit Hasselt.
15.45 Werk tussen een recht- en een plichtlogica: Spanningen in de arbeidsbemiddeling voor mensen met een handicap,  dr. Stefan Hardonk is onderzoeker aan de Universiteit Hasselt en de Universiteit van Ijsland, waar hij verblijft dankzij een Marie Curie beurs. Hij is een expert rond handicap in Vlaanderen. Aan de hand van diepte-interviews onderzocht hij de visie op arbeidsbemiddeling van GOB’s, GTB’s en GA’s.
16.15 Vragen uit het publiek
16.30 Panelgesprek gemodereerd door Guy Tegenbos, senior writer wetstraat bij de Standaard, over de tewerkstelling van personen met een handicap of chronische ziekte met experten en ervaringsdeskundigen. Panelleden: Claire Godding, diversiteitsmanager bij BNP Paribas Fortis; Dorien Meulenijzer, ervaringsdeskundige en auteur van het boek ‘Werken met een arbeidshandicap. Gids voor werkgevers’
Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder bij VDAB; Luc Henau, directeur bij GTB Vlaanderen; Sonja Teughels, senior adviseur arbeidsmarktbeleid bij Voka.
17.15 Receptie in de foyer, verzorgd door Arbeidscentrum De Wroeter. Dit is een arbeidszorgproject voor en door mensen met een beperking dat heerlijke catering biedt met ambachtelijke hapjes en drankjes.

————————————————————————————–

UHasselt knowledge in action

   SGKB_logo_small

————————————————————————————–

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers like this: