Reflectiedag: Consultatie van personen met een handicap over hun grondrechten
Brussel, 28 oktober 2014

     CRPD logo - Convention on the Rights of Persons with disabilities

Wat denken personen met een handicap zelf over thema’s als gelijkheid en non-discriminatie? Of over toegankelijkheid? Of over onderwijs en de arbeidsmarkt?

Om die – en veel andere – vragen te beantwoorden, heeft een consortium van Belgische universiteiten een consultatie georganiseerd bij personen met een handicap en hun omgeving.

Op dinsdag 28 oktober stelt het Interfederaal Gelijkekansencentrum de resultaten van die consultatie voor op een reflectiedag in de Halles des Tanneurs in Brussel.

De reflectiedag biedt ook de kans om de aanbevelingen voor te stellen die het VN-Comité recent aan België heeft gericht bij de evaluatie van het eerste Belgische rapport over de implementatie van het VN-Verdrag.

Het programma van de reflectiedag, met daarin alle praktische informatie, kan  u hier downloaden.

Het rapport en een samenvatting van de consultatie zijn vanaf 1 oktober te raadplegen op www.diversiteit.be/consultatie.

INSCHRIJVEN

Vóór 15 oktober 2014 via de pagina www.diversiteit.be/reflectiedag, via e-mail conventionhandicapverdrag@cntr.be of per fax 02 212 30 00.

PLAATS

Halles des Tanneurs in Brussel.

logo-nl-fed

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers like this: