Verslag van de consultatie van personen met een handicap – SAVE THE DATE

Save the date: 28 oktober 2014

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum is het onafhankelijk mechanisme voor België voor de bekendmaking, bescherming en opvolging van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

Binnen die opdracht heeft het Centrum personen met een handicap en andere betrokken actoren bevraagd over enkele belangrijke thema’s uit het VN-Verdrag.

Die opdracht werd uitgevoerd door een consortium van Belgische universiteiten. In focusgroepen werden de volgende thema’s verder uitgediept: gelijkheid en non-discriminatie, toegankelijkheid, erkenning van juridische bekwaamheid, recht op vrijheid en veiligheid, recht op zelfstandig leven en participatie in de maatschappij, onderwijs en werk.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum nodigt u graag uit op een reflectiedag op 28 oktober, van 9.30 tot 16.00 uur. Die dag zal de gelegenheid bieden om de resultaten van de consultatie toe te lichten en de aanbevelingen eruit verder met u uit te diepen.

De reflectiedag heeft plaats in Les Halles des Tanneurs, Huidevettersstraat 68, 1000 Brussel. Die locatie is rolstoeltoegankelijk en makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Redelijke aanpassingen worden voorzien.

Een gedetailleerd programma, met de mogelijkheid tot inschrijven, volgt in de loop van september.

 

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers like this: