Lunchseminar over homofoob geweld – 30 september 2014

Homofoob geweld is een van de vormen van manifest geweld die bijzondere beroering veroorzaken in onze maatschappij. Bij incidenten volgt publieke verontwaardiging en worden maatregelen aangekondigd. Middenveldorganisaties pleiten keer op keer voor een efficiënt optreden van politie en gerecht, én voor een structurele aanpak. Zij klagen met name over het uitblijven van de implementatie van het aangekondigde Interfederaal Plan Tegen Homo- en Transfobie.

Om een gedegen en doelgerichte structurele aanpak van homofoob geweld uit te werken, is een accuraat zicht op de problematiek noodzakelijk. Daartoe levert onderzoek van het Steunpunt Gelijke Kansenbeleid (een consortium van de Vlaamse universiteiten) een belangrijke bijdrage. Het Vlaams Vredesinstituut brengt tijdens een besloten lunchseminar de onderzoekers van het Steunpunt samen met Vlaams volksvertegenwoordigers en hun medewerkers, experten en stakeholders. Bedoeling is om een duidelijke stand van zaken te schetsen van homofoob geweld in Vlaanderen en Brussel, gelinkt aan de bredere context van het stedelijk samenleven. Bovendien zullen mogelijke (regionale) beleidsmaatregelen worden verkend.

Het lunchseminar vindt plaats tijdens de Vlaamse Vredesweek, die dit jaar aansluit bij de internationale ‘No Hate’ campagne van de Raad van Europa en oproept te reageren tegen haatboodschappen.

Plaats en tijd
Dinsdag 30 september 2014, 12u-14u – Rik Wouterszaal Vlaams Parlement, Brussel

Programma
12u00 – 12u30: Ontvangst met broodjeslunch
12u30 – 12u40: Welkom en inleiding
12u40 – 13u10: Toelichting door Heleen Huysentruyt en Lies D’Haese
(Steunpunt Gelijke Kansenbeleid) over hun onderzoek naar homofoob geweld

13u10 – 13u20: Repliek van Jorg Kustermans (onderzoeker Vlaams Vredesinstituut) en kadering in onderzoek naar stedelijk samenleven
13u20 – 14u00: V&A en rondetafelgesprek

Gelieve via margarida.ferro@vlaamsparlement.be uw aanwezigheid te bevestigen.

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers like this: