Netwerknamiddag LGBT Onderzoek op 13 juni 2014

Namiddag met twee inleidende presentaties en gelegenheid voor uitwisseling en discussie met alle aanwezigen over inhoudelijke en methodologische kwesties.

.

1.

Ontsnap jij aan homofoob geweld”: Exploratief onderzoek naar geweld tegenover holebi’s in Vlaanderen.

Lies D’haese (Universiteit Gent/Steunpunt Gelijkekansenbeleid)

“Ontsnap jij aan homofoob geweld” is online survey onderzoek dat peilde naar de geweldervaringen van Vlaamse holebi’s. In de bevraging werd stilgestaan bij de types van geweld waarmee seksuele minderheden in aanraking kwamen, de contexten waarin het geweld zich voordeed, en wie de daders dan wel waren. Bovendien werd aandacht besteed aan de impact die geweld kan hebben op het mentale welbevinden. Gedurende de presentatie op de netwerkmiddag zullen de belangrijkste bevindingen uit het beschrijvende rapport voorgesteld worden.

Het rapport kan u hier downloaden.

.

2.

Een transgender-proof vragenlijst over seks: hoe doe je dat?

Tamar Doorduin & Ciel Wijsen (Rutgers WPF)

Rutgers WPF presenteerde in april het boek Een wereld van verschil, waarin de resultaten worden gepresenteerd van onderzoek naar de seksuele gezondheid van LHBT’s. Transgenders zijn in dit onderzoek volwaardig meegenomen en vulden een aparte vragenlijst in, die ‘transgender-proof’ werd gemaakt. Maar hoe doe je dat? En dan nog met een onderwerp als seks, waar het lichaam een grote rol speelt?

De publikatie kan u hier downloaden.

.

Praktisch

Datum: vrijdag 13 juni 2014

Locatie: Stadscampus Universiteit Antwerpen, gebouw annexe, toegankelijk via de Rodestraat of de Lange Winkelstraat

12.30 u: gezamenlijke lunch voor wie wil
(tafels gereserveerd op de UA Campus in Agora Café. Lunch op eigen kosten. Deelnemers ochtendbijeenkomst Vlaams LGBT Forum sluiten aan)

13.10 u: onthaal

13.30 u: start netwerknamiddag

Inschrijven: uiterlijk voor woensdag 11 juni bij Lies D’haese  (lies.dhaese@ugent.be)

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers like this: