Nieuw meldpunt: “Sharing ACADEMIC SEXISM STORIES with You”

Op zaterdag 8 maart 2014, Internationale Vrouwendag, startte het online platform SASSY met het verzamelen van en ruchtbaarheid geven aan verhalen over alledaags seksisme in de academische wereld (universiteiten en hogescholen) in België.

Initiatief van?

Het initiatief voor de SASSY website gaat uit van academici, gaande van studenten, over doctorandi en postdocs, tot docenten en professoren die geschokt zijn over het aanhoudend alledaagse seksisme in de hogescholen en universitaire gemeenschap.

Wij, academici, zijn bezorgd om de hoge kost van dit alledaagse seksisme. Het berokkent niet alleen schade aan het professionele functioneren van vrouwen en seksuele minderheden die werkzaam zijn binnen een hogeschool of universiteit, maar houdt tevens een discriminerende cultuur in stand waardoor zij ondervertegenwoordigd blijven binnen het (zelfstandig) academisch personeel. Dit heeft dan weer een effect op het soort onderzoek dat aan onze universiteiten plaatsvindt en gaat ten koste van de onderzoeksvernieuwing. Bovendien ondermijnt het alledaagse seksisme de veilige onderwijsomgeving.

Waar gaat het om?

Wij, academici, willen het seksisme dat wij dagelijks zelf ervaren of getuige van zijn bij anderen zichtbaar maken.

Met deze website hopen wij:

  • een veilige ruimte te creëren, opdat iedereen die met seksisme te maken kreeg haar of zijn verhaal kwijt kan;
  • anderen aan te moedigen om ook met hun verhaal naar buiten te komen en zo de structuren bloot leggen die dit seksisme bestendigen;
  • aan de hand van een beter inzicht in de problematiek, te pleiten voor gezamenlijke preventieve maatregelen.

Lees hier al enkele van de binnengelopen verhalen.

Wat is academisch seksisme?

Academisch seksisme vindt dagelijks plaats in vele aula’s, centra, instellingen, onderzoeksgroepen en laboratoria en richt zich vooral, maar niet uitsluitend, tegen vrouwen. Het kan verschillende vormen aannemen, zoals een ongepast compliment aan een student, een seksistische mop of een bevestiging van een genderstereotype in een cursus, maar ook seksuele aanranding, een vraag over de mogelijke kinderwens aan een kandidaat op een sollicitatiegesprek, vriendjespolitiek bij aanstelling of de blinde vlek waardoor vrouwen meer moeten presteren om als ‘gelijke’ gezien te worden, zijn vormen van alledaags seksisme.

Implicit bias is een groot onderdeel van academisch seksisme, en SASSY wil deze impliciete veronderstellingen, alsook de meer uitdrukkelijke discriminatie, in kaart brengen. Vrouwelijk talent mag niet worden verspild. Het is ethisch niet langer te verantwoorden dat men zich afkeert van het probleem en doet alsof het niet bestaat.

Contact:

academicsexismstories@gmail.com

Website:

http://www.academicsexismstories.be

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers like this: