Kruispuntdenken: van theorie naar praktijk

Voorbij man en vrouw

Studiedag 10 december 2013
Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel

ella nodigt u uit om de internationale dag voor mensenrechten samen te vieren. Op deze dag wil ella stilstaan bij wat ons allemaal aangaat. We zijn niet enkel vrouw of man, maar we verschillen tegelijkertijd ook op grond van gender, etniciteit, klasse, nationaliteit, seksuele oriëntatie, religie…. Deze verschillen in samenhang of kruising met elkaar hebben een grote impact op elk individu en op de samenleving. Kruispuntdenken of intersectionaliteit wil de aandacht vragen voor deze kruisingen die onze kansen bepalen.

Vertrekkende vanuit het kruispuntdenken staat op deze studiedag de kruising gender en etniciteit in relatie tot verschillende thema’s centraal: gender- en diversiteitsbeleid, hulpverlening, functiebeperking en solidariteit binnen feminismen.

Internationale spreekster is prof. Dr. Gloria Wekker van de Universiteit van Utrecht. Professor Wekker is sociaal en cultureel antropoloog (UvA 1981).

Het gedetailleerde programma, de thema’s van de workshops en de inschrijvingsmodaliteiten, vindt u in het pdf bestand. Download het hier.

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers like this: